Warning: A non-numeric value encountered in /home/u0065/domains/almarmb.pl/public_html/wp-content/themes/elsago/functions.php on line 5837
(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
Bezpieczeństwo
przewozu
Shadow
Slider

Lepiej zawczasu zadbać o bezpieczeństwo przewożonego towaru, bezpieczeństwo bowiem to nie tylko dbałość o towar w czasie jego przewozu, ale również cała logistyka transportowa, elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo i wreszcie edukacja.

Na bazie wieloletnich doświadczeń starannie wypracowaliśmy zasady przewozu, które mówiąc w skrócie mają w największej mierze zapobiegać zdarzeniom mającym negatywny wpływ na bezpieczeństwo w dostawie ładunku.

W szczególności najważniejsze aspekty, o które dbamy to:

 • świadomość kierowcy – właściwie wyedukowany i przewidujący kierowca  stanowi  główne ogniwo bezpiecznego przewozu. Potrafi właściwie zabezpieczyć ładunek, dostosować sposób jazdy do warunków na drodze i reagować na wszelkie zdarzenia podczas przewozu,
 • świadomość spedytora – dbałość o terminową wymianę informacji z klientem i kierowcą, umiejętność właściwej oceny sytuacji i przewidywania zdarzeń,
 • zintegrowany system nawigacji GPS dostępny także dla klienta – w tym opcja pełnej, zdalnej  kontroli parametrów jazdy oraz temperatury w przestrzeni ładunkowej chłodni (!)
 • parkowanie – szczególnie staranny dobór bezpiecznych parkingów,
 • procedury awaryjne – szczególnie ważny opis postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych (w tym wypadki, sytuacje losowe), w ramach którego dokładamy najwyższej staranności w celu zabezpieczenia przesyłki klienta, bezpieczeństwa osób i przewozu,
 • certyfikat HACCP, Dobre Praktyki Higieniczne GHP, Dobre Praktyki Produkcyjne GMP gwarantujące bezpieczny przewóz żywności.

Lepiej zawczasu zadbać o bezpieczeństwo przewożonego towaru, bezpieczeństwo bowiem to nie tylko dbałość o towar w czasie jego przewozu, ale również cała logistyka transportowa, elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo i wreszcie edukacja.

Na bazie wieloletnich doświadczeń starannie wypracowaliśmy zasady przewozu, które mówiąc w skrócie mają w największej mierze zapobiegać zdarzeniom mającym negatywny wpływ na bezpieczeństwo w dostawie ładunku.

W szczególności najważniejsze aspekty, o które dbamy to:

 • świadomość kierowcy – właściwie wyedukowany i przewidujący kierowca  stanowi  główne ogniwo bezpiecznego przewozu. Potrafi właściwie zabezpieczyć ładunek, dostosować sposób jazdy do warunków na drodze i reagować na wszelkie zdarzenia podczas przewozu,
 • świadomość spedytora – dbałość o terminową wymianę informacji z klientem i kierowcą, umiejętność właściwej oceny sytuacji i przewidywania zdarzeń,
 • zintegrowany system nawigacji GPS dostępny także dla klienta – w tym opcja pełnej, zdalnej  kontroli parametrów jazdy oraz temperatury w przestrzeni ładunkowej chłodni (!)
 • parkowanie – szczególnie staranny dobór bezpiecznych parkingów,
 • procedury awaryjne – szczególnie ważny opis postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych (w tym wypadki, sytuacje losowe), w ramach którego dokładamy najwyższej staranności w celu zabezpieczenia przesyłki klienta, bezpieczeństwa osób i przewozu,
 • certyfikat HACCP, Dobre Praktyki Higieniczne GHP, Dobre Praktyki Produkcyjne GMP gwarantujące bezpieczny przewóz żywności.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.