Warning: A non-numeric value encountered in /home/u0065/domains/almarmb.pl/public_html/wp-content/themes/elsago/functions.php on line 5837
(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
ANFRAGE
Shadow
Slider

Kontaktformular

 

Vor- und Nachname
Firmenname
Postleitzahl
Ort
Verladungsort
Verladungsfrist (TT-MM-JJJJ)
Lieferungsfrist (TT-MM-JJJJ)
Lieferungsort
Angaben zur Sendung
Transportart
Ladungsart
Kontakttelefon
-
E-mail:
Bemerkungen/Anfrage
Gemäß dem Gesetz vom 29. August 1997 über den Schutz personenbezogener Daten (ABl. Nr. 133, Pos. 883) willigen Sie mit Ausfüllung dieses Formulars in die Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten und deren Benutzung zu Statistik- und Marketingzwecken ein. Gleichzeitig haben Sie das Recht auf Einsicht in Ihre Daten, ihre Berichtigung oder ihre Löschung. Der Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten ist die Firma Almar Transport SpedycjaSp. z o.o.
Gemäß dem Gesetz vom 26.08.2002 über Dienstleistungserbringung auf elektronischem Wege, gültig ab dem 10. März 2002, willige ich in die Erhaltung von Handelsinformationen auf elektronischem Wege ein.
Den Text aus dem Bild geben Sie im Feld neben dem Bild ein.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.