Warning: A non-numeric value encountered in /home/u0065/domains/almarmb.pl/public_html/wp-content/themes/elsago/functions.php on line 5837
(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
MISSION UND VISION
Shadow
Slider

MISSION DER FIRMA ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

       Die Firma Almar, die über eine 26-jährige Erfahrung in Transport- und Speditionstätigkeit besitzt, gibt Garantie, Elastizität und Zuverlässigkeit der erbrachten Dienstleistungen.

     In unserer Zusammenarbeit mit Herstellern und Speditionsunternehmen sichern wir Kontinuität von Logistikprozessen, indem wir uns nach dem Prinzip „Rechtzeitig, sicher und ans Ziel” richten.

Wir bilden eine stabile und freundliche Arbeitsumgebung. Achtung und Sorge um die Bedürfnisse des Menschen in internen und externen Beziehungen bilden den Hauptwert unserer Tätigkeit.

Durch Unterstützung von Wohltätigkeitsaktionen und Sporttätigkeit nehmen wir aktiv am Sozialleben unserer Region teil.

                                                                                                                                                                                                            Besitzer

Mariusz Bajer

Misja firmy ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

Firma Almar mająca 26-letnie doświadczenie w działalności transportowej i spedycyjnej, daje gwarancję bezpieczeństwa, elastyczności i rzetelności wykonywanych usług.

         Współpracując z producentami i spedycjami zapewniamy ciągłość procesów logistycznych, kierując się zasadą „ Na czas, na pewno i do celu”.

       Tworzymy stabilne i przyjazne środowisko pracy. Wartością nadrzędną jest szacunek i dbałość o potrzeby człowieka w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych.

          Uczestniczymy w życiu społecznym regionu poprzez wspieranie akcji charytatywnych i działalności sportowej.

                                                                                                                                                                                                                Właściciel
Mariusz Bajer

VISION DER FIRMA ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

Wir sind eine moderne Firma, die den Kunden- und Marktanforderungen nachkommt.

Mit der Qualität unserer Dienstleistungen, Standards und Prozesse streben wir nach der besten Kundenbedienung.

Wir übertreffen die Kundenerwartungen und verhalten uns elastisch hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und Anforderungen.

Wir benutzen nur diese Werkzeuge, welche den hohen ökologischen Anforderungen entsprechen.

Wir fördern das Sozialleben der Region und nehmen an diesem aktiv teil.

                                                                                                                                                                                                                Besitzer
Mariusz Bajer

VISION DER FIRMA ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

Wir sind eine moderne Firma, die den Kunden- und Marktanforderungen nachkommt.

Mit der Qualität unserer Dienstleistungen, Standards und Prozesse streben wir nach der besten Kundenbedienung.

Wir übertreffen die Kundenerwartungen und verhalten uns elastisch hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und Anforderungen.

Wir benutzen nur diese Werkzeuge, welche den hohen ökologischen Anforderungen entsprechen.

Wir fördern das Sozialleben der Region und nehmen an diesem aktiv teil.

                                                                                                                                                                                                                Besitzer
Mariusz Bajer

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.