Warning: A non-numeric value encountered in /home/u0065/domains/almarmb.pl/public_html/wp-content/themes/elsago/functions.php on line 5837
(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available

QUALITÄT
Shadow
Slider

Seit Jahren bildet Qualität die Priorität unserer Firmentätigkeit, umso mehr, als sich diese auf den Zufriedenheitsgrad der Kunden auswirkt. Die langjährige Erfahrung und das Engagement der Mitarbeiter haben uns gestattet, ein effektives Managementsystem TQM (Total Quality Management) auszuarbeiten.

Die Erhöhung des Dienstleistungsniveaus bedeutet den Anstieg der Kundenzufriedenheit, was wir realisieren unter anderen durch:

– Bildung des Bewusstseins der Mitarbeiter zwecks einer ständigen Erhöhung ihrer Motivation und ihres Engagements in die Optimierung von Prozessen durch eine Reihe von sogar kleinen Verbesserungen,

– ein effektives System für einen Austausch von internen und externen Informationen, die an und von den Kunden rechtzeitig gelangen,

– die Benutzung der neuesten Arbeitsinstrumenten in Antwort auf die wachsenden Anforderungen des Kundenmarkts – darunter ein moderner Fuhrpark, ein entwickeltes Speditionsprogramm, integriert mit einem für den Kunden zugänglichen Navigationssystem,

– Verfahren und Anweisungen, die eine Wiederholbarkeit der realisierten Speditionsprozesse sichern und ihre Optimierung durch Korrektur- und Reformmaßnahmen auf jeder Ebene ermöglichen,

– Notverfahren – eine wichtige Beschreibung der Vorgehensweise beim Auftreten von Eventualfällen (darunter Unfälle, Zufallssituationen), in Rahmen deren wir uns alle erdenkliche Mühe geben, um die Kundensendung sowie die Personen- und Beförderungssicherheit zu gewährleisten,

– den Umweltschutz und den Schutz ihrer Ressourcen auf der Makroebene (darunter Fahrzeuge, welche die höchsten ökologischen Normen erfüllen, eine moderne Tankstelle, Teilchentrennung) sowie auf der Mikroebene.

vertyfikaty

Jakość od lat stanowi priorytet działalności naszej firmy tym bardziej że bezpośrednio przekłada się na poziom zadowolenia klientów ze świadczonych usług. Długoletnie doświadczenie  i zaangażowanie pracowników pozwoliło nam na wypracowanie efektywnego systemu zarządzania przez jakość TQM (Total Quality Management).

Podnoszenie poziomu jakości usług to wzrost zadowolenia Klienta, co realizujemy między innymi i poprzez:

– budowanie świadomości pracowników w celu ciągłego podnoszenia ich motywacji i zaangażowania w doskonaleniu procesów poprzez szereg drobnych nawet usprawnień,

– efektywny system wymiany informacji wewnętrznej i zewnętrznej trafiającej na czas od i do Klienta,

– wykorzystywanie najnowszych narzędzi pracy w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku Klienta – w tym nowoczesny tabor, zaawansowany program spedycyjny zintegrowany z systemem  nawigacji dostępnym dla Klienta,

– procedury, instrukcje zapewniające powtarzalność realizowanych procesów spedycyjnych oraz umożliwiające ich udoskonalanie poprzez podejmowanie działań korygujących i naprawczych na każdym szczeblu,

– procedury awaryjne – szczególnie ważny opis postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych (w tym wypadki, sytuacje losowe), w ramach którego dokładamy najwyższej staranności w celu zabezpieczenia przesyłki klienta, bezpieczeństwa osób i przewozu,

– ochronę środowiska i jego zasobów w skali makro (w tym samochody spełniające najwyższe normy ekologiczne, nowoczesna stacja paliwowa, segregacja odpadów) oraz mikro w warunkach biurowych.

vertyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.