Warning: A non-numeric value encountered in /home/u0065/domains/almarmb.pl/public_html/wp-content/themes/elsago/functions.php on line 5837
(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
SOZIALE TÄTIGKEIT
Shadow
Slider

Arbeit ist nicht alles – von dem richtigen Wert des Menschen zeugen seine Beziehungen zu anderen Menschen und seine Empfindlichkeit auf ihre Bedürfnisse.

Bei der Realisierung unserer Entwicklungsstrategien bemühen wir uns, die Bedürftigen nicht zu vergessen. Seit vielen Jahren unternimmt unsere Firma viele Wohltätigkeitsmaßnahmen, die der lokalen Gemeinschaft und den Bedürftigen dienen. Meistens ist das eine Hilfe für konkrete Personen oder Organisationen. Darüber hinaus benutzen wir unsere Kühlwagen zu einer unentgeltlichen Beförderung von Artikeln aus der Posener Lebensmittelbank.

Wir lassen auch den Sportbereich nicht außer Acht. Die Leidenschaft von Mariusz Bajer und von vielen seinen Mitarbeitern ist Speedwayrennen. Daher sponsert die Firma seit Jahren Speedwayfahrer. Unsere Schützlinge, u.a. Przemysław und Piotr Pawlickioder Bartosz Smektała, sind erfolgreich sowohl im Inland, als auch im Ausland, indem sie mit ALMAR-Logo auf ihren Kevlar-anzügen und Motorrädern fahren.

Arbeit ist nicht alles – von dem richtigen Wert des Menschen zeugen seine Beziehungen zu anderen Menschen und seine Empfindlichkeit auf ihre Bedürfnisse.

Bei der Realisierung unserer Entwicklungsstrategien bemühen wir uns, die Bedürftigen nicht zu vergessen. Seit vielen Jahren unternimmt unsere Firma viele Wohltätigkeitsmaßnahmen, die der lokalen Gemeinschaft und den Bedürftigen dienen. Meistens ist das eine Hilfe für konkrete Personen oder Organisationen. Darüber hinaus benutzen wir unsere Kühlwagen zu einer unentgeltlichen Beförderung von Artikeln aus der Posener Lebensmittelbank.

Wir lassen auch den Sportbereich nicht außer Acht. Die Leidenschaft von Mariusz Bajer und von vielen seinen Mitarbeitern ist Speedwayrennen. Daher sponsert die Firma seit Jahren Speedwayfahrer. Unsere Schützlinge, u.a. Przemysław und Piotr Pawlickioder Bartosz Smektała, sind erfolgreich sowohl im Inland, als auch im Ausland, indem sie mit ALMAR-Logo auf ihren Kevlar-anzügen und Motorrädern fahren.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.