Warning: A non-numeric value encountered in /home/u0065/domains/almarmb.pl/public_html/wp-content/themes/elsago/functions.php on line 5837
(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
Działalność społeczna
Shadow
Slider

Praca to nie wszystko – o prawdziwej wartości człowieka świadczą jego relacje z drugim człowiekiem i wrażliwość na jego potrzeby.

Realizując strategie rozwojowe firmy, staramy się nie zapominać o potrzebujących. Od wielu lat nasza firma podejmuje szereg działań charytatywnych służących społeczności lokalnej i ludziom potrzebującym. Jest to najczęściej pomoc dedykowana konkretnym osobom czy organizacjom. Poza tym regularnie wykorzystujemy nasze chłodnie do nieodpłatnego przewozu artykułów żywnościowych z poznańskiego Banku Żywności.

Nie zaniedbujemy też dziedziny sportowej. Pasją Mariusza Bajer i wielu jego pracowników jest żużel, dlatego też firma nasza od lat sponsoruje żużlowców. Nasi podopieczni , m.in. Przemysław i Piotr Pawliccy czy Bartosz Smektała odnoszą znaczące sukcesy w kraju i na arenie międzynarodowej z logo Almar Transport Spedycja na kewlarach i motocyklach. Zasiadając często na trybunach stadionów żużlowych, z prawdziwą przyjemnością możemy dopingować „naszych” żużlowców.

Praca to nie wszystko – o prawdziwej wartości człowieka świadczą jego relacje z drugim człowiekiem i wrażliwość na jego potrzeby.

Realizując strategie rozwojowe firmy, staramy się nie zapominać o potrzebujących. Od wielu lat nasza firma podejmuje szereg działań charytatywnych służących społeczności lokalnej i ludziom potrzebującym. Jest to najczęściej pomoc dedykowana konkretnym osobom czy organizacjom. Poza tym regularnie wykorzystujemy nasze chłodnie do nieodpłatnego przewozu artykułów żywnościowych z poznańskiego Banku Żywności.

Nie zaniedbujemy też dziedziny sportowej. Pasją Mariusza Bajer i wielu jego pracowników jest żużel, dlatego też firma nasza od lat sponsoruje żużlowców. Nasi podopieczni , m.in. Przemysław i Piotr Pawliccy czy Bartosz Smektała odnoszą znaczące sukcesy w kraju i na arenie międzynarodowej z logo Almar Transport Spedycja na kewlarach i motocyklach. Zasiadając często na trybunach stadionów żużlowych, z prawdziwą przyjemnością możemy dopingować „naszych” żużlowców.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.