Warning: A non-numeric value encountered in /home/u0065/domains/almarmb.pl/public_html/wp-content/themes/elsago/functions.php on line 5837
(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Slider

ADRES:

Almar Transport Spedycja Sp. z o.o.
ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń

Baza transportowa i biuro:
Małachowo 122, 63-140 Dolsk

TELEFON:

Dział Transportu i Spedycji:

(+48) 724 750 600

(+48) 61 284 33 14

fax (+48) 61 284 33 10

E-MAIL:

info@almarmb.pl

ADRES:

Almar Transport Spedycja Sp. z o.o.
ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń

Baza transportowa i biuro:
Małachowo 122, 63-140 Dolsk

TELEFON:

Dział Transportu i Spedycji:

(+48) 724 750 600

(+48) 61 284 33 14

fax (+48) 61 284 33 10

E-MAIL:

info@almarmb.pl

Artur Bajer – Menedżer Transportu i Spedycji

tel. (+48) 721 548 225

artur.bajer@almarmb.pl

Alina Krystkowiak – Spedytor międzynarodowy (język angielski)

tel. (+48) 509 564 808
alina.krystkowiak@almarmb.pl


Michał Karczyński – Spedytor międzynarodowy (język niemiecki, angielski)

tel. (+48) 501 619 665
spedycja@almarmb.pl

Artur Bajer – Menedżer Transportu i Spedycji

tel. (+48) 721 548 225

artur.bajer@almarmb.pl


TRANSPORT PLANDEKOWY

Bogusław Godniak – Spedytor międzynarodowy

tel. (+48) 509 690 482

boguslaw.godniak@almarmb.pl

Łukasz Kubski – Spedytor międzynarodowy (język niemiecki)

tel. (+48) 661 126 295

lukasz.kubski@almarmb.pl


TRANSPORT CHŁODNICZY

Janusz Danielczak – Spedytor międzynarodowy

tel. (+48) 508 137 155

janusz.danielczak@almarmb.pl

Miłosz Nowak – Spedytor międzynarodowy (język angielski)

tel. (+48) 661 062 637

milosz.nowak@almarmb.pl

Monika Leśna

tel. (+48) 61 28 43 314
monika.lesna@almamb.pl

faktury@almarmb.pl

Włodzimierz Kuśnierek – Specjalista ds. technicznych

tel. (+48) 661 114 948
wlodzimierz.kusnierek@almarmb.pl


 

Formularz kontaktowy

6 + 9 =

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.