Warning: A non-numeric value encountered in /home/u0065/domains/almarmb.pl/public_html/wp-content/themes/elsago/functions.php on line 5837
(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
Misja i wizja
Shadow
Slider

Misja firmy ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

       Firma Almar mająca 26-letnie doświadczenie w działalności transportowej i spedycyjnej, daje gwarancję bezpieczeństwa, elastyczności i rzetelności wykonywanych usług.

         Współpracując z producentami i spedycjami zapewniamy ciągłość procesów logistycznych, kierując się zasadą „ Na czas, na pewno i do celu”.

       Tworzymy stabilne i przyjazne środowisko pracy. Wartością nadrzędną jest szacunek i dbałość o potrzeby człowieka w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych.

          Uczestniczymy w życiu społecznym regionu poprzez wspieranie akcji charytatywnych i działalności sportowej.

                                                                                                                                                                                                                Właściciel
Mariusz Bajer

Misja firmy ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

Firma Almar mająca 26-letnie doświadczenie w działalności transportowej i spedycyjnej, daje gwarancję bezpieczeństwa, elastyczności i rzetelności wykonywanych usług.

         Współpracując z producentami i spedycjami zapewniamy ciągłość procesów logistycznych, kierując się zasadą „ Na czas, na pewno i do celu”.

       Tworzymy stabilne i przyjazne środowisko pracy. Wartością nadrzędną jest szacunek i dbałość o potrzeby człowieka w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych.

          Uczestniczymy w życiu społecznym regionu poprzez wspieranie akcji charytatywnych i działalności sportowej.

                                                                                                                                                                                                                Właściciel
Mariusz Bajer

Wizja dla firmy ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

Jesteśmy firmą nowoczesną, podążającą za wymogami klientów i rynku.

Dążymy do jak najlepszej obsługi klienta poprzez jakość naszych usług, standardów i procesów.

Wyprzedzamy oczekiwania klienta i jesteśmy elastyczni co do jego potrzeb i wymagań.

Używamy narzędzi, które spełniają wysokie wymagania ekologiczne.

 Uczestniczymy i wspieramy życie społeczne regionu.

                                                                                                                                                                                                                Właściciel
Mariusz Bajer

Wizja dla firmy ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

Jesteśmy firmą nowoczesną, podążającą za wymogami klientów i rynku.

Dążymy do jak najlepszej obsługi klienta poprzez jakość naszych usług, standardów i procesów.

Wyprzedzamy oczekiwania klienta i jesteśmy elastyczni co do jego potrzeb i wymagań.

Używamy narzędzi, które spełniają wysokie wymagania ekologiczne.

 Uczestniczymy i wspieramy życie społeczne regionu.

                                                                                                                                                                                                                Właściciel
Mariusz Bajer

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.